پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 08:02

به پرستار یا ماما خانم ، جهت کار در مطب ( فوری با شرایط عالی ) در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام پرستار یا ماما جهت کار در مطب در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Pvsjhv dh lhlh ohkl T Oij ;hv nv lxf ( tUvd fh avhdx uhgd ) nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk fi Pvsjhv dh lhlh ohkl T Oij ;hv nv lxf ( tUvd fh avhdx uhgd ) nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-پرستار-یا-ماما-جهت-کار-در-مطب-در-تهران
برچسب های مرتبط: