پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 08:02

به پرستار یا ماما خانم ، جهت کار در مطب ( فوری با شرایط عالی ) در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام پرستار یا ماما جهت کار در مطب در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi Pvsjhv dh lhlh ohkl T Oij ;hv nv lxf ( tUvd fh avhdx uhgd ) nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk fi Pvsjhv dh lhlh ohkl T Oij ;hv nv lxf ( tUvd fh avhdx uhgd ) nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh Oij ;hv nv lxf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-پرستار-یا-ماما-جهت-کار-در-مطب-در-تهران
برچسب های مرتبط: