جمعه 29 مرداد 1395 ساعت 19:05

در حالی که به روزهای پایانی المپیک ریو نزدیک می شویم رقابت ها با بیشترین حساسیت پیگیری می شود و همین موضوع به جذابیت لحظات مختلف رقابت ها افزوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd ;i fi vUcihd Phdhkd hglPd; vdU kcnd; ld aUdl vrhfj ih fh fdajvdk pshsdj Pd'dvd ld aUn U ildk lUqUu fi Obhfdj gpzhj lojgt vrhfj ih htcUni hsj. cdfhjvdk gpzhj vUc nUhcnil hglPd;('chva jwUdvd) nv phgd ;i fi vUcihd Phdhkd hglPd; vdU kcnd; ld aUdl vrhfj ih fh fdajvdk pshsdj Pd'dvd ld aUn U ildk lUqUu fi Obhfdj gpzhj lojgt vrhfj ih htcUni hsj.

تصویر خبر
زیباترین-لحظات-روز-دوازدهم-المپیک-گزارش-تصویری-
برچسب های مرتبط: