شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 12:00

به نیروی خانم ترجیحا آشنا به کار سوهان و بسته بندی در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام نیرو آشنا به کار سوهان و بسته بندی در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi kdvUd ohkl jvOdph Hakh fi ;hv sUihk U fsji fknd nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Hakh fi ;hv sUihk U fsji fknd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Hakh fi ;hv sUihk U fsji fknd nv rl fi kdvUd ohkl jvOdph Hakh fi ;hv sUihk U fsji fknd nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Hakh fi ;hv sUihk U fsji fknd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-آشنا-به-کار-سوهان-و-بسته-بندی-در-قم