یکشنبه 23 شهریور 1393 ساعت 21:22

در مقایسه با زنانی که به ندرت ماهی مصرف می کردند آنهایی که دست کم دو بار در هفته ماهی مصرف می کردند 20 درصد کمتر احتمال داشت که به ناشنوایی مبتلا شوند.

nv lrhdsi fh ckhkd ;i fi knvj lhid lwvt ld ;vnkn Hkihdd ;i nsj ;l nU fhv nv itji lhid lwvt ld ;vnkn 20 nvwn ;ljv hpjlhg nhaj ;i fi khakUhdd lfjgh aUkn. lwvt lhid ihd Ivf fvhd Pda'dvd hc ;hia akUhdd nv Pdvd nv lrhdsi fh ckhkd ;i fi knvj lhid lwvt ld ;vnkn Hkihdd ;i nsj ;l nU fhv nv itji lhid lwvt ld ;vnkn 20 nvwn ;ljv hpjlhg nhaj ;i fi khakUhdd lfjgh aUkn.

تصویر خبر
مصرف-ماهی-های-چرب-برای-پیشگیری-از-کاهش-شنوایی-در-پیری