سه شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 11:42

به تعدادی راننده خانم و آقا جهت سرویس مدارس در هرمزگان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام راننده جهت سرویس مدارس در هرمزگان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv ivlc'hk fi junhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-جهت-سرویس-مدارس-در-هرمزگان