سه شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 13:08

به تعدادی راننده با خودرو جهت سرویس مدارس دارای گواهینامه ب ۲ و پ ۲ در اصفهان محدوده بزرگمهر نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام راننده سرویس مدارس – شهر اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij svUds lnhvs nhvhd 'Uhidkhli f ۲ U P ۲ nv hwtihk lpnUni fcv'liv kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl vhkkni svUds lnhvs – aiv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni svUds lnhvs – aiv hwtihk fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij svUds lnhvs nhvhd 'Uhidkhli f ۲ U P ۲ nv hwtihk lpnUni fcv'liv kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl vhkkni svUds lnhvs – aiv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-سرویس-مدارس---شهر-اصفهان
برچسب های مرتبط: