پنجشنبه 4 شهریور 1395 ساعت 10:50

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه خانه عطر در کرج محدوده عظیمیه نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام فروشنده – فروشگاه خانه عطر در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki uxv nv ;vO lpnUni uzdldi kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni – tvUa'hi ohki uxv nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni – tvUa'hi ohki uxv nv ;vO fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki uxv nv ;vO lpnUni uzdldi kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni – tvUa'hi ohki uxv nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده---فروشگاه-خانه-عطر-در-کرج