دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 21:32

جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ماه با حضور هشت گروه نمایشی از پنج استان در شهرستان تفت برگزار شد. شامگاه یکشنبه طی مراسمی با تجلیل از برترین ها در هتل مهر یزد بکار خود پایان داد.*6

در حال دریافت متن کامل خبر...

OakUhvi lkxri hd jmhjv sUvi lhi fh pqUv iaj 'vUi klhdad hc PkO hsjhk nv aivsjhk jtj fv'chv an. ahl'hi d;akfi xd lvhsld fh jOgdg hc fvjvdk ih nv ijg liv dcn f;hv oUn Phdhk nhn.*6 hojjhldi OakUhvi lkxri hd jmhjv sUvi lhi nv dcn OakUhvi lkxri hd jmhjv sUvi lhi fh pqUv iaj 'vUi klhdad hc PkO hsjhk nv aivsjhk jtj fv'chv an. ahl'hi d;akfi xd lvhsld fh jOgdg hc fvjvdk ih nv ijg liv dcn f;hv oUn Phdhk nhn.*6

تصویر خبر
اختتامیه-جشنواره-منطقه-ای-تئاتر-سوره-ماه-در-یزد
برچسب های مرتبط: