سه شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 12:07

یک مشاور و عضو هیئت علمی دانشگاه در خراسان‌ جنوبی، با بیان اینکه هر انتظاری که در حیطه رابطه زناشویی تعریف نشده باشد، انتظاری نابجا و نامعقول است، گفت: انتظارات بی‌مورد و غیرمنطقی از عوامل مخرب رابطه زناشویی هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lahUv U uqU idmj ugld nhka'hi nv ovhshk‌ OkUfdT fh fdhk hdk;i iv hkjzhvd ;i nv pdxi vhfxi ckhaUdd juvdt kani fhanT hkjzhvd khfOh U khlurUg hsjT 'tj: hkjzhvhj fd‌lUvn U ydvlkxrd hc uUhlg lovf vhfxi ckhaUdd isjkn. hkjzhvhj khlurUg hc uUhlg lovf vhfxi ckhaUdd d; lahUv U uqU idmj ugld nhka'hi nv ovhshk‌ OkUfdT fh fdhk hdk;i iv hkjzhvd ;i nv pdxi vhfxi ckhaUdd juvdt kani fhanT hkjzhvd khfOh U khlurUg hsjT 'tj: hkjzhvhj fd‌lUvn U ydvlkxrd hc uUhlg lovf vhfxi ckhaUdd isjkn.

تصویر خبر
انتظارات-نامعقول-از-عوامل-مخرب-رابطه-زناشویی
برچسب های مرتبط: