چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 16:18

تهران- ایرنا- مشاورمعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش کشور با تاکید بر ساماندهی سرویس مدارس کشور گفت:درحال حاضر ساماندهی سرویس مدارس با هماهنگی وتعامل شهرداری ها، استانداری، فرمانداری های استانها بویژه شهرداری تهران در حال انجام است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk- hdvkh- lahUvluhUk HlUca ljUsxi HlUca UPvUva ;aUv fh jh;dn fv shlhknid svUds lnhvs ;aUv 'tj:nvphg phqv shlhknid svUds lnhvs fh ilhik'd Ujuhlg aivnhvd ihT hsjhknhvdT tvlhknhvd ihd hsjhkih fUdCi aivnhvd jivhk nv phg hkOhl hsj ;i fhdn fdajv lUvn jUOi rvhv 'dvn. shlhknid luhdki tkd svUds lnhvs jivhk- hdvkh- lahUvluhUk HlUca ljUsxi HlUca UPvUva ;aUv fh jh;dn fv shlhknid svUds lnhvs ;aUv 'tj:nvphg phqv shlhknid svUds lnhvs fh ilhik'd Ujuhlg aivnhvd ihT hsjhknhvdT tvlhknhvd ihd hsjhkih fUdCi aivnhvd jivhk nv phg hkOhl hsj ;i fhdn fdajv lUvn jUOi rvhv 'dvn.

تصویر خبر
ساماندهی-معاینه-فنی-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: