چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 16:18

تهران- ایرنا- مشاورمعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش کشور با تاکید بر ساماندهی سرویس مدارس کشور گفت:درحال حاضر ساماندهی سرویس مدارس با هماهنگی وتعامل شهرداری ها، استانداری، فرمانداری های استانها بویژه شهرداری تهران در حال انجام است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

jivhk- hdvkh- lahUvluhUk HlUca ljUsxi HlUca UPvUva ;aUv fh jh;dn fv shlhknid svUds lnhvs ;aUv 'tj:nvphg phqv shlhknid svUds lnhvs fh ilhik'd Ujuhlg aivnhvd ihT hsjhknhvdT tvlhknhvd ihd hsjhkih fUdCi aivnhvd jivhk nv phg hkOhl hsj ;i fhdn fdajv lUvn jUOi rvhv 'dvn. shlhknid luhdki tkd svUds lnhvs jivhk- hdvkh- lahUvluhUk HlUca ljUsxi HlUca UPvUva ;aUv fh jh;dn fv shlhknid svUds lnhvs ;aUv 'tj:nvphg phqv shlhknid svUds lnhvs fh ilhik'd Ujuhlg aivnhvd ihT hsjhknhvdT tvlhknhvd ihd hsjhkih fUdCi aivnhvd jivhk nv phg hkOhl hsj ;i fhdn fdajv lUvn jUOi rvhv 'dvn.

تصویر خبر
ساماندهی-معاینه-فنی-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: