شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 11:01

با حضور مسئولان شهری از برچسب سرویس مدارس رونمایی می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh pqUv lsmUghk aivd hc fvIsf svUds lnhvs vUklhdd ld aUn. vUklhdd hc fvIsf svUds lnhvs fh pqUv lsmUghk aivd hc fvIsf svUds lnhvs vUklhdd ld aUn.

تصویر خبر
رونمایی-از-برچسب-سرویس-مدارس