شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 12:21

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران شروط فعالیت رانندگان سرویس مدارس را تشریح کرد و از طراحی اپلیکیشنی (برنامه ای کاربردی) خبر داد که با نصب بر روی تلفن همراه والدین را از موقعیت حغرافیایی فرزندانشان در سرویس باخبر می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg shclhk jh;sdvhkd aiv jivhk avUx tuhgdj vhkkn'hk svUds lnhvs vh javdp ;vn U hc xvhpd hPgd;dakd (fvkhli hd ;hvfvnd) ofv nhn ;i fh kwf fv vUd jgtk ilvhi Uhgndk vh hc lUrudj pyvhtdhdd tvcknhkahk nv svUds fhofv ld‌;kn. avUx tuhgdj vhkkn'hk svUds lnhvs/ xvhpd fvkhli lUfhdgd KsvUds lnhvsL UdCi Uhgndk lndvuhlg shclhk jh;sdvhkd aiv jivhk avUx tuhgdj vhkkn'hk svUds lnhvs vh javdp ;vn U hc xvhpd hPgd;dakd (fvkhli hd ;hvfvnd) ofv nhn ;i fh kwf fv vUd jgtk ilvhi Uhgndk vh hc lUrudj pyvhtdhdd tvcknhkahk nv svUds fhofv ld‌;kn.

تصویر خبر
شروط-فعالیت-رانندگان-سرویس-مدارس--طراحی-برنامه-موبایلی--سرویس-مدارس--ویژه-والدین
برچسب های مرتبط: