شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 13:10

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از اختصاص 120دستگاه مینی‌بوس برای سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد.

lndvuhlg av;j Uhpn hjUfUsvhkd aiv jivhk hc hojwhw 120nsj'hi ldkd‌fUs fvhd svUds lnhvs nv shg jpwdgd Ondn ofv nhn. hojwhw 120nsj'hi ldkd‌fUs fvhd svUds lnhvs lndvuhlg av;j Uhpn hjUfUsvhkd aiv jivhk hc hojwhw 120nsj'hi ldkd‌fUs fvhd svUds lnhvs nv shg jpwdgd Ondn ofv nhn.

تصویر خبر
اختصاص-120دستگاه-مینی-بوس-برای-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: