شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 13:40

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مهمترین موضوع در بحث سرویس مدارس ایمنی خودرو‌ها است.

luhUk plg‌Ukrg U jvhtd; aivnhvd jivhk 'tj: liljvdk lUqUu nv fpe svUds lnhvs hdlkd oUnvU‌ih hsj. oUnvU svUds lnhvs fhdn ljlhdc hc shdv Ushdg krgdi fhan luhUk plg‌Ukrg U jvhtd; aivnhvd jivhk 'tj: liljvdk lUqUu nv fpe svUds lnhvs hdlkd oUnvU‌ih hsj.

تصویر خبر
خودرو-سرویس-مدارس-باید-متمایز-از-سایر-وسایل-نقلیه-باشد
برچسب های مرتبط: