سه شنبه 25 شهریور 1393 ساعت 12:27

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران به رانندگان سرویس مدارس هشدار داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd lhcknvhk fi vhkkn'hk svUds lnhvs ianhv nhn. ianhv fi vhkkn'hk svUds lnhvs vdds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd lhcknvhk fi vhkkn'hk svUds lnhvs ianhv nhn.

تصویر خبر
هشدار-به-رانندگان-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: