دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 10:40

داعش از یک خانه چند اتاقه به عنوان سلول های جمعی و انفرادی برای زنان استفاده می کرد.

nhua hc d; ohki Ikn hjhri fi ukUhk sgUg ihd Olud U hktvhnd fvhd ckhk hsjthni ld ;vn. jwhUdv jhci lkjav ani hc ohki tshn nhua + tdgl nhua hc d; ohki Ikn hjhri fi ukUhk sgUg ihd Olud U hktvhnd fvhd ckhk hsjthni ld ;vn.

تصویر خبر
تصاویر-تازه-منتشر-شده-از-خانه-فساد-داعش---فیلم
برچسب های مرتبط: