چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 09:21

به تعداد زیادی راننده خانم و آقا جهت سرویس مدارس در مشهد نیازمندیم. از ساعت ۹ الی ۱۴متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام تعدادی راننده جهت سرویس مدارس در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhn cdhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv lain kdhclkndl. hc shuj ۹ hgd ۱۴ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain fi junhn cdhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv lain kdhclkndl. hc shuj ۹ hgd ۱۴ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-جهت-سرویس-مدارس-در-مشهد
برچسب های مرتبط: