چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 12:50

یک کارگاه تولیدی جهت بسته بندی مواد غذایی به یک نفر خانم برای کار در محیط زنانه در کرمانشاه نیازمند ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی در کارگاه تولیدی در کرمانشاه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; ;hv'hi jUgdnd Oij fsji fknd lUhn ybhdd fi d; ktv ohkl fvhd ;hv nv lpdx ckhki nv ;vlhkahi kdhclkn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi jUgdnd nv ;vlhkahi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi jUgdnd nv ;vlhkahi d; ;hv'hi jUgdnd Oij fsji fknd lUhn ybhdd fi d; ktv ohkl fvhd ;hv nv lpdx ckhki nv ;vlhkahi kdhclkn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi jUgdnd nv ;vlhkahi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.