چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 16:00

وکیل مهدی هاشمی خبر فرار موکلش از کشور آنهم به کمک یک تیم مسلح را تکذیب کرد.

U;dg lind ihald ofv tvhv lU;ga hc ;aUv Hkil fi ;l; d; jdl lsgp vh j;bdf ;vn. tvhv lind ihald j;bdf an U;dg lind ihald ofv tvhv lU;ga hc ;aUv Hkil fi ;l; d; jdl lsgp vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
فرار-مهدی-هاشمی-تکذیب-شد
برچسب های مرتبط: