چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 18:16

روز گذشته در شبکه‌های مجازی اخباری مبنی بر فرار مهدی هاشمی منتشر شد.

vUc 'baji nv af;i‌ihd lOhcd hofhvd lfkd fv tvhv lind ihald lkjav an. j;bdf tvhv lind ihald vUc 'baji nv af;i‌ihd lOhcd hofhvd lfkd fv tvhv lind ihald lkjav an.

تصویر خبر
تکذیب-فرار-مهدی-هاشمی
برچسب های مرتبط: