یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 09:29

به تعدادی راننده جهت سرویس مدارس در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۸ الی ۱۴متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام تعدادی راننده جهت سرویس مدارس در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain kdhclkndl. shuj jlhs ۸ hgd ۱۴ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain fi junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain kdhclkndl. shuj jlhs ۸ hgd ۱۴ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-جهت-سرویس-مدارس-در-مشهد
برچسب های مرتبط: