دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 10:45

بروجرد-ایرنا- در آستانه بازگشایی مدارس، مانور همگانی سرویس مدارس روز دوشنبه در بلوار بهشت بروجرد برگزار شد.

fvUOvn-hdvkh- nv Hsjhki fhc'ahdd lnhvsT lhkUv il'hkd svUds lnhvs vUc nUakfi nv fgUhv fiaj fvUOvn fv'chv an. lhkUv svUds lnhvs nv fvUOvn fv'chv an fvUOvn-hdvkh- nv Hsjhki fhc'ahdd lnhvsT lhkUv il'hkd svUds lnhvs vUc nUakfi nv fgUhv fiaj fvUOvn fv'chv an.

تصویر خبر
مانور-سرویس-مدارس-در-بروجرد-برگزار-شد