دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 14:36

به تعدادی راننده با خودرو جهت سرویس مدارس در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس در وقت اداری متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام تعدادی راننده جهت سرویس مدارس در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij svUds lnhvs nv advhc kdhclkndl. shuj jlhs nv Urj hnhvd ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv advhc fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij svUds lnhvs nv advhc kdhclkndl. shuj jlhs nv Urj hnhvd ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-جهت-سرویس-مدارس-در-شیراز
برچسب های مرتبط: