یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 02:24

رئیس انجمن اولیاء و مربیان شهر تهران با اشاره به آغازبکار سرویس مدارس همزمان با بازگشایی مدارس، از تقویت نظارت بر سرویس مدارس خبر داد.

vmds hkOlk hUgdhM U lvfdhk aiv jivhk fh hahvi fi Hyhcf;hv svUds lnhvs ilclhk fh fhc'ahdd lnhvsT hc jrUdj kzhvj fv svUds lnhvs ofv nhn. jrUdj kzhvj fv svUds lnhvs Phdjoj/ kpUi hxghu jogthj svUds lnhvs vmds hkOlk hUgdhM U lvfdhk aiv jivhk fh hahvi fi Hyhcf;hv svUds lnhvs ilclhk fh fhc'ahdd lnhvsT hc jrUdj kzhvj fv svUds lnhvs ofv nhn.

تصویر خبر
تقویت-نظارت-بر-سرویس-مدارس-پایتخت--نحوه-اطلاع-تخلفات-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: