پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 21:07

مدیر بخش کشاورزی و گردشگری سازمان اکو گفت: امیدواریم با تلاش مردم و مسئولان زنجان را به قطب گردشگری غذا در سطح بین‌المللی و منطقه تبدیل کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv foa ;ahUvcd U 'vna'vd shclhk h;U 'tj: hldnUhvdl fh jgha lvnl U lsmUghk ckOhk vh fi rxf 'vna'vd ybh nv sxp fdk‌hglggd U lkxri jfndg ;kdl. ckOhk fi rxf 'vna'vd ybh jfndg ld‌aUn lndv foa ;ahUvcd U 'vna'vd shclhk h;U 'tj: hldnUhvdl fh jgha lvnl U lsmUghk ckOhk vh fi rxf 'vna'vd ybh nv sxp fdk‌hglggd U lkxri jfndg ;kdl.

تصویر خبر
زنجان-به-قطب-گردشگری-غذا-تبدیل-می-شود
برچسب های مرتبط: