یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 10:19

به کارشناس مترور آشنا به امور قراردادها ترجیحاً خانم جهت مهندسین مشاور در تهران نیازمندیم.متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود ... نوشته استخدام کارشناس مترور آشنا به امور قراردادها اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvakhs ljvUv Hakh fi hlUv rvhvnhnih jvOdphQ ohkl Oij liknsdk lahUv nv jivhk kdhclkndl.ljrqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn vcUli oUn ... kUaji hsjonhl ;hvakhs ljvUv Hakh fi hlUv rvhvnhnih hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs ljvUv Hakh fi hlUv rvhvnhnih fi ;hvakhs ljvUv Hakh fi hlUv rvhvnhnih jvOdphQ ohkl Oij liknsdk lahUv nv jivhk kdhclkndl.ljrqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn vcUli oUn ... kUaji hsjonhl ;hvakhs ljvUv Hakh fi hlUv rvhvnhnih hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-مترور-آشنا-به-امور-قراردادها
برچسب های مرتبط: