پنجشنبه 15 مهر 1395 ساعت 10:46

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس بچه گانه در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لباس بچه گانه در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fIi 'hki nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gfhs fIi 'hki nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gfhs fIi 'hki nv ilnhk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fIi 'hki nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gfhs fIi 'hki nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لباس-بچه-گانه-در-همدان
برچسب های مرتبط: