شنبه 17 مهر 1395 ساعت 08:43

به تعدادی راننده با خودرو جهت انجام سرویس مدارس در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام تعدادی راننده سرویس مدارس در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij hkOhl svUds lnhvs nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni svUds lnhvs nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni svUds lnhvs nv hwtihk fi junhnd vhkkni fh oUnvU Oij hkOhl svUds lnhvs nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni svUds lnhvs nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-سرویس-مدارس-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: