یکشنبه 18 مهر 1395 ساعت 14:34

به تعدادی نیروی فعال خانم با حقوق ثابت و مزایای عالی جهت کادر فروش در شرکت بازرگانی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام نیرو جهت کادر فروش در شرکت بازرگانی در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd kdvUd tuhg ohkl fh prUr ehfj U lchdhd uhgd Oij ;hnv tvUa nv av;j fhcv'hkd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hnv tvUa nv av;j fhcv'hkd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hnv tvUa nv av;j fhcv'hkd nv advhc fi junhnd kdvUd tuhg ohkl fh prUr ehfj U lchdhd uhgd Oij ;hnv tvUa nv av;j fhcv'hkd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hnv tvUa nv av;j fhcv'hkd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کادر-فروش-در-شرکت-بازرگانی-در-شیراز
برچسب های مرتبط: