شنبه 24 مهر 1395 ساعت 08:33

به راننده خانم با خودرو جهت سرویس مدارس در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام راننده جهت سرویس مدارس – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi vhkkni ohkl fh oUnvU Oij svUds lnhvs nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs – hwtihk fi vhkkni ohkl fh oUnvU Oij svUds lnhvs nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-جهت-سرویس-مدارس---اصفهان
برچسب های مرتبط: