سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 12:32

خبرگزاری ایرنا: تهران - ایرنا - مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه حداکثر در ١٢ قسط امکان پذیر است و متقاضی ملزم به پرداخت در زمان های تعیین شده است. نوشته پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی حداکثر در ١٢ قسط اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd hdvkh: jivhk - hdvkh - lndv ;g hlUv tkd fdli an'hk shclhk jhldk hOjlhud 'tj: Pvnhoj pr fdli nUvhk onlj svfhcd U pqUv nhUxgfhki nv Ofii pnh;ev nv ١٢ rsx hl;hk Pbdv hsj U ljrhqd lgcl fi Pvnhoj nv clhk ihd juddk ani hsj. kUaji Pvnhoj pr fdli nUvhk onlj svfhcd pnh;ev nv ١٢ rsx hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. Pvnhoj pr fdli nUvhk onlj svfhcd pnh;ev nv ١٢ rsx ofv'chvd hdvkh: jivhk - hdvkh - lndv ;g hlUv tkd fdli an'hk shclhk jhldk hOjlhud 'tj: Pvnhoj pr fdli nUvhk onlj svfhcd U pqUv nhUxgfhki nv Ofii pnh;ev nv ١٢ rsx hl;hk Pbdv hsj U ljrhqd lgcl fi Pvnhoj nv clhk ihd juddk ani hsj. kUaji Pvnhoj pr fdli nUvhk onlj svfhcd pnh;ev nv ١٢ rsx hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
پرداخت-حق-بیمه-دوران-خدمت-سربازی-حداکثر-در-١٢-قسط
برچسب های مرتبط: