سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 12:39

به یک نفر فروشنده خانم با ضامن معتبر و آشنا به کامپوتر به صورت نیمه وقت جهت فروشگاه کیف و ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه کیف و چمدان در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; ktv tvUakni ohkl fh qhlk lujfv U Hakh fi ;hlPUjv fi wUvj kdli Urj Oij tvUa'hi ;dt U ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi ;dt U Ilnhk nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi ;dt U Ilnhk nv ckOhk fi d; ktv tvUakni ohkl fh qhlk lujfv U Hakh fi ;hlPUjv fi wUvj kdli Urj Oij tvUa'hi ;dt U ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi ;dt U Ilnhk nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-کیف-و-چمدان-در-زنجان