شنبه 1 آبان 1395 ساعت 09:27

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv hwtihk fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: