شنبه 1 آبان 1395 ساعت 15:09

فروشگاه جوجوک واقع در گلسار رشت به دو فروشنده خانم با روابط عمومی بالا در دو شیفت کاری با شرایط ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvUa'hi OUOU; Uhru nv 'gshv vaj fi nU tvUakni ohkl fh vUhfx ulUld fhgh nv nU adtj ;hvd fh avhdx ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv vaj tvUa'hi OUOU; Uhru nv 'gshv vaj fi nU tvUakni ohkl fh vUhfx ulUld fhgh nv nU adtj ;hvd fh avhdx ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-در-رشت