سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 12:24

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان از وجود 900 مدرسه چند پایه‌ای در استان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود دانش‌آموزان در مناطق روستایی مجبور به ادغام دانش‌آموزان با پایه‌های متفاوت در یک کلاس هستیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk HlUca hfjnhdd hnhvi‌;g HlUca U PvUva hsjhk ilnhk hc UOUn 900 lnvsi Ikn Phdi‌hd nv hsjhk ofv nhn U 'tj: fh jUOi fi ;lfUn nhka‌HlUchk nv lkhxr vUsjhdd lOfUv fi hnyhl nhka‌HlUchk fh Phdi‌ihd ljthUj nv d; ;ghs isjdl. UOUn 900 lnvsi Ikn Phdi‌hd nv ilnhk luhUk HlUca hfjnhdd hnhvi‌;g HlUca U PvUva hsjhk ilnhk hc UOUn 900 lnvsi Ikn Phdi‌hd nv hsjhk ofv nhn U 'tj: fh jUOi fi ;lfUn nhka‌HlUchk nv lkhxr vUsjhdd lOfUv fi hnyhl nhka‌HlUchk fh Phdi‌ihd ljthUj nv d; ;ghs isjdl.

تصویر خبر
وجود-900-مدرسه-چند-پایه-ای-در-همدان
برچسب های مرتبط: