پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 10:47

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه در محدوده اشرفی شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki nv lpnUni havtd aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki nv lpnUni havtd aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-پوشاک-زنانه
برچسب های مرتبط: