شنبه 8 آبان 1395 ساعت 10:56

به یک نفر فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی آلمانی با روابط عمومی بالا در هرمزگان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی آلمانی – هرمزگان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; ktv tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd Hglhkd fh vUhfx ulUld fhgh nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd Hglhkd – ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd Hglhkd – ivlc'hk fi d; ktv tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd Hglhkd fh vUhfx ulUld fhgh nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd Hglhkd – ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لوازم-خانگی-آلمانی---هرمزگان