دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 08:28

به تعدادی فروشنده خانم جهت فروشگاه کفش طبی در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم جهت فروشگاه در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij tvUa'hi ;ta xfd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hwtihk fi junhnd tvUakni ohkl Oij tvUa'hi ;ta xfd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: