دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 09:01

به تعدادی وسط کار و بسته بند در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام تعدادی وسط کار و بسته بند در شهر تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd Usx ;hv U fsji fkn nv aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd Usx ;hv U fsji fkn nv aiv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd Usx ;hv U fsji fkn nv aiv jivhk fi junhnd Usx ;hv U fsji fkn nv aiv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd Usx ;hv U fsji fkn nv aiv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-وسط-کار-و-بسته-بند-در-شهر-تهران
برچسب های مرتبط: