دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 11:36

به تعدادی نیروی آقا جهت بسته بندی در کارخانه موادغذایی با ساعت کاری ۸ الی ۱۷ و با حقوق روزانه ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی در کارخانه موادغذایی در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd kdvUd Hrh Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd fh shuj ;hvd ۸ hgd ۱۷ U fh prUr vUchki ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk fi junhnd kdvUd Hrh Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd fh shuj ;hvd ۸ hgd ۱۷ U fh prUr vUchki ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-در-کارخانه-موادغذایی-در-همدان
برچسب های مرتبط: