دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 11:36

به تعدادی نیروی آقا جهت بسته بندی در کارخانه موادغذایی با ساعت کاری ۸ الی ۱۷ و با حقوق روزانه ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی در کارخانه موادغذایی در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvUd Hrh Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd fh shuj ;hvd ۸ hgd ۱۷ U fh prUr vUchki ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk fi junhnd kdvUd Hrh Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd fh shuj ;hvd ۸ hgd ۱۷ U fh prUr vUchki ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hvohki lUhnybhdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-در-کارخانه-موادغذایی-در-همدان
برچسب های مرتبط: