دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 14:44

شرکت پخش موادغذایی نوین مهر در شیراز به ۲ نفر سرپرست فروش آقا نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام سرپرست فروش در یک شرکت پخش موادغذایی در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j Poa lUhnybhdd kUdk liv nv advhc fi ۲ ktv svPvsj tvUa Hrh kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv d; av;j Poa lUhnybhdd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv d; av;j Poa lUhnybhdd nv advhc av;j Poa lUhnybhdd kUdk liv nv advhc fi ۲ ktv svPvsj tvUa Hrh kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv d; av;j Poa lUhnybhdd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-یک-شرکت-پخش-موادغذایی-در-شیراز
برچسب های مرتبط: