سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:41

به تعدادی نیروی خانم جهت بسته بندی در سوهان حیدری در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی در سوهان حیدری در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv sUihk pdnvd nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv sUihk pdnvd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv sUihk pdnvd nv rl fi junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv sUihk pdnvd nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv sUihk pdnvd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-در-سوهان-حیدری-در-قم