چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 17:04

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud ;ldsdUk jgtdr fvkhli aal hc lwUfi hdk ;ldsdUk ofv nhn ;i fv hshs Hk kdvUd hkjzhld lUzt hsj nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vhsh aufi dh lUsshj vh thrn lOUc hughl ld ;knT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn. kdvUd hkjzhldT fhk; dh lUsshj thrn lOUc vh juxdg ld‌;kn sok'Ud ;ldsdUk jgtdr fvkhli aal hc lwUfi hdk ;ldsdUk ofv nhn ;i fv hshs Hk kdvUd hkjzhld lUzt hsj nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vhsh aufi dh lUsshj vh thrn lOUc hughl ld ;knT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn.

تصویر خبر
نیروی-انتظامی--بانک-یا-موسسات-فاقد-مجوز-را-تعطیل-می-کند
برچسب های مرتبط: