جمعه 14 آبان 1395 ساعت 23:23

مردی که همسر صیغه ای اش را کشته بود بخشیده شد و از اعدام نجات یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnd ;i ilsv wdyi hd ha vh ;aji fUn foadni an U hc hunhl kOhj dhtj. rhjg ck wdyi hd foadni an lvnd ;i ilsv wdyi hd ha vh ;aji fUn foadni an U hc hunhl kOhj dhtj.

تصویر خبر
قاتل-زن-صیغه-ای-بخشیده-شد
برچسب های مرتبط: