شنبه 15 آبان 1395 ساعت 11:47

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه سنجاق در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه سنجاق در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi skOhr nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi skOhr nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi skOhr nv ilnhk fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi skOhr nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi skOhr nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-سنجاق-در-همدان
برچسب های مرتبط: