یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 10:06

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه عطائی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه عطائی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi uxhmd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi uxhmd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi uxhmd nv lain fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi uxhmd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi uxhmd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-عطائی-در-مشهد
برچسب های مرتبط: