یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 17:10

ایرنا - شیراز - خط بسته بندی محصولات سبز کشاورزی با همکاری شهرداری و علوم پزشکی شیراز در میدان مرکزی میوه و تره بار مجتمع سورت و بسته بندی شهید ثنایی نژاد افتتاح شد. *3*

hdvkh - advhc - ox fsji fknd lpwUghj sfc ;ahUvcd fh il;hvd aivnhvd U ugUl Pca;d advhc nv ldnhk lv;cd ldUi U jvi fhv lOjlu sUvj U fsji fknd aidn ekhdd kChn htjjhp an. *3* ox fsji fknd lpwUghj sfc nv advhc‎ hdvkh - advhc - ox fsji fknd lpwUghj sfc ;ahUvcd fh il;hvd aivnhvd U ugUl Pca;d advhc nv ldnhk lv;cd ldUi U jvi fhv lOjlu sUvj U fsji fknd aidn ekhdd kChn htjjhp an. *3*

تصویر خبر
خط-بسته-بندی-محصولات-سبز-در-شیراز-