دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 12:41

به یک فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در سیرجان نیازمندیم . متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در سیرجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk kdhclkndl . ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk fi d; tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk kdhclkndl . ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-پوشاک-در-سیرجان