چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 14:18

به یک مدیر فروش مجرب آقا جهت کار در فروشگاه فرش در شیراز نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود ... نوشته استخدام مدیر فروش جهت کار در فروشگاه فرش در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; lndv tvUa lOvf Hrh Oij ;hv nv tvUa'hi tva nv advhc kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl vcUli oUn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa Oij ;hv nv tvUa'hi tva nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa Oij ;hv nv tvUa'hi tva nv advhc fi d; lndv tvUa lOvf Hrh Oij ;hv nv tvUa'hi tva nv advhc kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl vcUli oUn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa Oij ;hv nv tvUa'hi tva nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-جهت-کار-در-فروشگاه-فرش-در-شیراز
برچسب های مرتبط: