دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 12:55

به یک نفر خانم جهت کار در منزل در بندر عباس نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام نیرو جهت کار در منزل در بندر عباس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv ohkl Oij ;hv nv lkcg nv fknv ufhs kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv lkcg nv fknv ufhs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv lkcg nv fknv ufhs fi d; ktv ohkl Oij ;hv nv lkcg nv fknv ufhs kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv lkcg nv fknv ufhs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-منزل-در-بندر-عباس